Πολιτική Απορρήτου

H εταιρεία ROULASTAMATOPOULOU αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, αλλά και της ασφάλειας τους και, ως εκ τούτου, προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η ROULASTAMATOPOULOU δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε για σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, αν τις μοιραζόμαστε με τρίτους, και τις επιλογές που έχετε εσείς για τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες, που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμου.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων, που σας παρέχει η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από την 25 Μαΐου 2018.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση του IP του κ.λπ.

Συλλογή

Συλλέγουμε νομίμως προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως, αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα newsletters μας ή να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε μας. Όταν επιλέγετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες, μπορεί να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους εξής σκοπούς: να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας, να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή δημοσιεύσεις, κτλ. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό, για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία τους.
Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες μη προσωποιημένες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες, ωστόσο, που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας.

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να εξασφαλίσουμε αυστηρώς περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή συνεργάτες ή υπαλλήλους, εφόσον αυτό απαιτείται. Τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνει ο επισκέπτης, περιορίζονται αποκλειστικά στην ορθή χρήση της ιστοσελίδας και στη βελτίωση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ROULASTAMATOPOULOU δεν σκοπεί στην εμπορία με κανένα τρόπο των προσωπικών σας πληροφοριών. Ενδεχομένως να επιτρέψουμε σε συγκεκριμένους συνεργάτες μας να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες, αν κριθεί απαραίτητο για υπηρεσίες, που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και υπόκειται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όταν γίνεται επεξεργασία από αυτούς. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας, παρά μόνο αν απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας.
Χρησιμοποιούμε μη προσωποποιημένες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ή για τη διαχείρισή της. Είναι πιθανόν να παρέχουμε πρόσβαση σε τρίτους σε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωποποιημένα.

Δικαίωμα εναντίωσης, διόρθωσης, αφαίρεσης και δικαίωμα στη λήθη.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε σε βάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας- στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και για να ανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών ή και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ο Λογαριασμός μου». Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ο Λογαριασμός μου».

Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς:

(α) Θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να καθιστούμε διαθέσιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (έκτος ως προβλέπεται ή εάν και ως απαιτείται διαφορετικά από το νόμο).
(β) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι το ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς (τους υπευθύνους επεξεργασίας) τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

footer roula

Sign Up